Drzewa i ludzie / Деревья и люди

Zdjęcie3107

 

Zajrzyj w oczy drzewom starym,
Dotknij szorstkich pni żłobienie.
Jutro wtulić chcą w konary,
Choć w przeszłości tkwią korzenie.

Spójrz wiekowym drzewom w oczy.
W sękach, w bliznach, lecz z nadzieją
Na rozstajach, wśród uroczysk
Mężnie trwają w wichrach dziejów.

Zajrzyj w oczy starym ludziom.
Pogładź dłonią bruzdy twarzy,
Które wiek wyżłobił w trudzie,
Znacząc szczęście i ból zdarzeń.

Spójrz im w oczy, w okna duszy…
Choć zna smak niejednej klęski,
Losom się nie daje skruszyć,
Wierząc w Dobro – to Zwycięskie.

Marta Chamów

 

tarasenko andriej

Autor: Andriej Tarasenko

 

В глаза деревьев старых загляни,
К стволам шершавым прикоснись руками –
Ветвями с небом встретятся они
И углубятся в прошлое корнями.

Всмотрись в глаза деревьев вековых,
Что вдоль дорог стоят и на распутьях,
Храня покой средь вихрей роковых,
Пронзая небо кронами из прутьев.

В глаза людей преклонных лет взгляни,
Погладь морщины на иссохших лицах –
На них запечатлелись скорби дни…
И счастье, что давно уж только снится.

Всмотрись в глаза их, словно в глубь души!
Ни тяжким поражениям, ни бедам
Их волю не согнуть, не сокрушить…
Добро и вера – в этом их победа!
Марта Хамова