Witamy! / Приветствуем!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Panorama Asyżu / Панорама Ассизи

Z radością witamy na wspólnej stronie dwojga autorów – Igora Baranowa i Marty Chamów – którzy wprawdzie tworzą w różnych językach (rosyjskim i polskim), ale złączeni są pokrewieństwem duchowym. Szczególnie bliska obojgu tematyka franciszkańska znajduje swój poetycki wyraz w zbiorze “Pod niebem Asyżu”, którego powstawanie mogą Państwo śledzić na tej stronie…
Oboje autorów przekłada wzajemnie swoje wiersze na własne ojczyste języki (dopuszczając przy tym swobodę poetyckiej interpretacji).
Jeśli nie zaznaczono inaczej, w publikacji wykorzystywane są fotografie wykonane przez tychże autorów.

(Inne utwory obojga autorów – w języku rosyjskim – znajdują się na stronie stihi.ru/avtor/igormarta; zaś Igora Baranowa pod adresem http://www.proza.ru/avtor/igorbaranov).

 

Рады Вас приветствовать на совместной странице двух авторов – Игоря Баранова и Марты Хамовой, пишущих на разных языках (русском и польском), но родственных по духу. Особенно близкая им обоим францисканская тема нашла своё поэтическое воплощение в сборнике “Под небом Ассизи”, за рождением которого Вы сможете наблюдать на этой странице…
Оба автора переводят стихи друг друга на свои родные языки (допуская свободу поэтической интерпретации).
В публикациях, как правило, использованы фотографии, сделанные этими же авторами.

(На русском языке произведения этих авторов находятся на странице stihi.ru/avtor/igormarta. Другие тексты Игоря Баранова см. на Проза.ру: http://www.proza.ru/avtor/igorbaranov)