Purim I

 

 

Mask

 

O TY
Któryś
utkał mnie
w łonie mej matki

Który znasz
każdą moją komórkę
każdą sekwencję
mojego DNA Tyś utworzył

Któryś natchnieniem
wszystkich najskrytszych
myśli, tęsknot, dążeń
poruszeń mej duszy

Boże UKRYTY
Boże  UTAJONY
bądź mi wzajemny
pozwól się poznać

Nie unikaj mojego wzroku
Nie omijaj mojego umysłu
Duszy mojej
Nie porzucaj w ciemności

Oblicza Twego
nie kryj przede mną
Wielkich dzieł Swoich
nie czyń niejasnymi

A   CHOĆBYŚ
NIE  WYSŁUCHAŁ
TEJ  PROŚBY MOJEJ
PÓJDĘ ZA TOBĄ
PRZEZ  CIEMNĄ  DOLINĘ

Boże Abrahama
ufam Ci ślepo
wierzę na przepadłe
contra  spem  spero

Boże

 

Purim, 14 adar 5775

 

 

 

Adoro Te

Zdjęcie1158

 

 

Wychwalam Cię
Błogosławię Cię
Uwielbiam Cię

Cebulę i czosnek Egiptu
oddal ode mnie, o Panie
– łaknę jedynie Twej
Manny

Uczty wystawne świata całego
marnością niech będą mi, Panie
– stół dla mnie zastawiasz
Chlebem i Winem

Tlen, azot, całe powietrze
niechaj uleci, o Panie
– w Tobie tonę na wieki
Tobą oddycham jedynie

Strumienie górskie i rzeki
niechaj do morza zdążają
– ze źródeł Boskiej Miłości
czerpię ponad obfitość

Słońce w zenicie i księżyc
niech darzą blaskiem świat cały
– jasność Twa mnie przenika
Promieniotwórczość Zbawienia

Serca Przyjaciół i Braci
Twej Opatrzności oddaję
– uchroń je od zranienia
gdy Serce Twe mym schronieniem

Ręce proszące o wsparcie
obdziel chlebem rozmnożeń
– gdy do Ran Twoich Dłoni
przypadam pieśnią i duszą

Skarby Bachrajnu i Saby
zawieszam Tobie jak vota
– Ty wiesz, że nic mi nie znaczą
gdym w Twojej Łaski Skarbnicy

Z życia mnie, Panie, ogołoć
Tobie danego na wieczność
– niech będę Twoją monstrancją
choć z gliny lichej zlepioną

 

Adoro Te
Amo Te, Christe
Bóg mój i wszystko moje                           15.02.15

 

 

Godzina Dziewiąta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stacja Drogi Krzyżowej w Pasierbcu

 

I.

A gdy nastała
Godzina Dziewiąta

Przedwieczny
rozdarł z boleści
szaty Przybytku

Czarnym kirem
zakryło twarz
zrozpaczone słońce

Wydały jęk
targane żałością wichry
nad Jerozolimą

Rozległ się ryk
pękających wśród zgrozy
fundamentów ziemi

O, w tej Godzinie
w godzinie Twej śmierci
w godzinie Twego miłosierdzia

niech nie stoję
niewzruszenie

niech się ugną kolana
mojego zadufania

niech obróci się w proch
pycha intelektu

Niech uderzę czołem
w popiół mego serca
płonącego z miłości
ku Tobie

 

II.

Boże
Wszechmocny i Nieogarniony

Wieczności
przebita włócznią setnika

Szerokości
do granic przeorana cierpieniem

Głębokości
wypełniona bez reszty boleścią

Wysokości
zdruzgotana ludzkim okrucieństwem

Przepastna Wielkości
Któraś Jest
krwawiąca
ludzką krwią Syna
umierająca w bólu
Jego konającego Serca

Miłości
Rano Boga

W Tobie się ukrywam
ja, człowiek,
sprawca Twej boleści

W Tobie się ukrywam
przed karą
za krew przelaną

Nie poczytaj za bluźnierstwo
mego wołania
gdy żebrzę o miłosierdzie:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Tobie…”

 

Wielki Piątek 2015

Marta Chamów

 

Drzewa i ludzie / Деревья и люди

Zdjęcie3107

 

Zajrzyj w oczy drzewom starym,
Dotknij szorstkich pni żłobienie.
Jutro wtulić chcą w konary,
Choć w przeszłości tkwią korzenie.

Spójrz wiekowym drzewom w oczy.
W sękach, w bliznach, lecz z nadzieją
Na rozstajach, wśród uroczysk
Mężnie trwają w wichrach dziejów.

Zajrzyj w oczy starym ludziom.
Pogładź dłonią bruzdy twarzy,
Które wiek wyżłobił w trudzie,
Znacząc szczęście i ból zdarzeń.

Spójrz im w oczy, w okna duszy…
Choć zna smak niejednej klęski,
Losom się nie daje skruszyć,
Wierząc w Dobro – to Zwycięskie.

Marta Chamów

 

tarasenko andriej

Autor: Andriej Tarasenko

 

В глаза деревьев старых загляни,
К стволам шершавым прикоснись руками –
Ветвями с небом встретятся они
И углубятся в прошлое корнями.

Всмотрись в глаза деревьев вековых,
Что вдоль дорог стоят и на распутьях,
Храня покой средь вихрей роковых,
Пронзая небо кронами из прутьев.

В глаза людей преклонных лет взгляни,
Погладь морщины на иссохших лицах –
На них запечатлелись скорби дни…
И счастье, что давно уж только снится.

Всмотрись в глаза их, словно в глубь души!
Ни тяжким поражениям, ни бедам
Их волю не согнуть, не сокрушить…
Добро и вера – в этом их победа!
Марта Хамова

Drewno oporne / Непокорное древо

 

Zdjęcie0482

Światło przenikające przez sęk w desce

Cieślo z Nazaretu
Synu Józefa

Wołam do Ciebie
ja
drewno, które
heblujesz od lat

Nie odrzucaj mnie
z powodu mych sęków

Naostrz swój strug
i kształtuj mnie
nieustannie
w cierpliwości Serca Twego

Nie ustawaj w swej pracy
aż spadną ze mnie
wszystkie zbędne
ścinki i wióry

Wołam do Ciebie
ja, drewno sękate
Niech stanie się cud
pod Twoimi rękami
Wołam do Ciebie
ja
drewno oporne i twarde

Niech moje sęki nie stawią
oporu
Światłości Twojej
przenikającej na wskroś
każdą materię

Niech stanę się godne
być drzewem Twego
Krzyża
Drzewem wydającym
owoc Zbawienia

Marta Chamów

 

*******

 

Плотник из Назарета
Сын Иосифа

Взываю к Тебе
я
древо, которое
Ты обтёсываешь много лет

Не отвергай меня
из-за моих сучков

Наточи Свой рубанок
преображай меня
неустанно
в терпении Твоего Сердца

Не прекращай работы Своей
пока с меня не упадут
все ненужные
стружки и щепки

Взываю к Тебе
я, сучковатое древо
Пусть совершится чудо
под Твоими руками
Взываю к Тебе
я
непокорное, твёрдое древо

Пусть мои сучья
не будут преградой
для Твоего Света
пронизывающего насквозь
любую материю

Пусть я удостоюсь
быть древом
Твоего Креста
Древом приносящим
плод Спасенья

Марта Хамова

Gdy jesteśmy sami… / Когда мы одни…

Zdjęcie0553

 

 

Kiedy jesteśmy sami
a wokoło noc
aż gęsta od pustki
– jest z nami
Jezus klęczący
w Ogrodzie Oliwnym

Kiedy jesteśmy sami
a cierpienie ogromnieje
aż rozrywa granice
ludzkiego bólu
– jest z nami
Jezus opuszczony
na drzewie Krzyża

Kiedy jesteśmy sami
– jest z nami Bóg

Marta Chamów

 

*******

 

Когда мы одни
а вокруг только ночь
густая от пустоты –
с нами Иисус
преклонивший колени
в Гефсиманском саду

Когда мы одни
и страдание столь велико
что разрывает пределы
человеческой боли –
с нами Иисус
всеми оставленный
на древе Креста

Когда мы одни –
с нами Бог

Марта Хамова

Божья коровка в Ассизи / Boża krówka w Asyżu

Start biedronki

Źródło fotografii: internet

 

 

Если божью коровку
здесь направляют к небу,
это значит – всего лишь
на высоту кипариса.

Если божью коровку
здесь посылают за хлебом,
это значит, что просят
только зёрнышко риса.

Игорь Баранов

 

*******

 

Kiedy tu bożą krówkę
posyłają do nieba,
znaczy to, że – zaledwie
tuż nad cyprysów czubki.

Kiedy tu bożą krówkę
proszą: “Przynieś nam chleba!”,
to oznacza jedynie
ciasta okruch malutki.
Igor Baranow